معنی و ترجمه کلمه give over به فارسی give over یعنی چه

give over


دست کشيدن از،ترک کردن ،واگذار کردن ،واگذاردن
قانون ـ فقه : تفويض کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها