معنی و ترجمه کلمه give security for به فارسی give security for یعنی چه

give security for


تامين کردن ،تامين دادن
قانون ـ فقه : ضامن دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها