معنی و ترجمه کلمه given above به فارسی given above یعنی چه

given above


مزبور،بالاگفته شده ،سابق الذکر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها