معنی و ترجمه کلمه given in trust به فارسی given in trust یعنی چه

given in trust


امانى
قانون ـ فقه : به امانت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها