معنی و ترجمه کلمه giving a respite به فارسی giving a respite یعنی چه

giving a respite


مهلت دادن
قانون ـ فقه : امهال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها