معنی و ترجمه کلمه glaciate به فارسی glaciate یعنی چه

glaciate


يخ بستن ،منجمد شدن ،منجمد کردن ،يخ زدن ،با برف يا يخ پوشاندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها