معنی و ترجمه کلمه glaciated به فارسی glaciated یعنی چه

glaciated


ازيخ پوشيده شده ،زيرتاثيرعمل يخ واقع شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها