معنی و ترجمه کلمه glacier snout به فارسی glacier snout یعنی چه

glacier snout


معمارى : يخچال پوز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها