معنی و ترجمه کلمه glad tidings به فارسی glad tidings یعنی چه

glad tidings


مژده ،بشارت ،خبر خوش ،نويد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها