معنی و ترجمه کلمه glade به فارسی glade یعنی چه

glade


سبزه ميان جنگل ،فضاى ميان جنگل ،خيابان يا کوچه جنگل ،درختستان ،بيشه
معمارى : روشنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها