معنی و ترجمه کلمه gladiola به فارسی gladiola یعنی چه

gladiola


()gladiolus(گ.ش ).زنبقى ها،سوسن ،زنبق ،گلايول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها