معنی و ترجمه کلمه glaire به فارسی glaire یعنی چه

glaire


)glair(سفيده تم مرغ ،سفيده ،(لعاب و غيره )ماليدن به

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها