معنی و ترجمه کلمه glamour به فارسی glamour یعنی چه

glamour


)glamor(طلسم ،جادو،فريبندگى ،دليرى ،افسون ،زرق و برق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها