معنی و ترجمه کلمه glance به فارسی glance یعنی چه

glance


برانداز کردن ،نظراجمالى ،مرور،نگاه مختصرکردن ،نظر اجمالى کردن ،اشاره کردن ورد شدن برق زدن ،خراشيدن ،به يک نظر ديد ن
علوم مهندسى : برق زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها