معنی و ترجمه کلمه gland cock به فارسی gland cock یعنی چه

gland cock


معمارى : شير جعبه اببندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها