معنی و ترجمه کلمه gland steam به فارسی gland steam یعنی چه

gland steam


بخار دور اب بند
علوم نظامى : بخار دور زبانه
علوم دريايى : بخار دور زبانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها