معنی و ترجمه کلمه gland به فارسی gland یعنی چه

gland


اب بند،برجستگى ،زبانه ،زائده ،هر عضو ترشح کننده ،دشبل ،غده عرقى ،حشفه مرد،بظر زن
علوم مهندسى : اب بند کن
روانشناسى : غده
علوم نظامى : غده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها