معنی و ترجمه کلمه glandular swelling به فارسی glandular swelling یعنی چه

glandular swelling


اماس غدد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها