معنی و ترجمه کلمه glandular به فارسی glandular یعنی چه

glandular


غده وار،غده اى ،وابسته به غده ،دشبل وار
روانشناسى : غده اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها