معنی و ترجمه کلمه glanduliferous به فارسی glanduliferous یعنی چه

glanduliferous


داراى غد دکوچک ،غده اور،دشبل زا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها