معنی و ترجمه کلمه glare effect به فارسی glare effect یعنی چه

glare effect


روانشناسى : اثر چشم دوزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها