معنی و ترجمه کلمه glare به فارسی glare یعنی چه

glare


درخشندگى زياد،روشنايى زننده ،تابش خيره کننده ،تشعشع ،خيره نگاه کردن
علوم مهندسى : درخشيدن
کامپيوتر : درخشش
روانشناسى : چشم دوزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها