معنی و ترجمه کلمه glass blower به فارسی glass blower یعنی چه

glass blower


عمران : شيشه گر
معمارى : شيشه گر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها