معنی و ترجمه کلمه glass snake به فارسی glass snake یعنی چه

glass snake


(ج.ش ).نوعى سوسمار مخصوص امريکاى جنوبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها