معنی و ترجمه کلمه glass transition temperature به فارسی glass transition temperature یعنی چه

glass transition temperature


شيمى : دماى تبديل شيشه اى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها