معنی و ترجمه کلمه glassphalt به فارسی glassphalt یعنی چه

glassphalt


گلاسفالت
زيست شناسى : اسفالت شيشه دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها