معنی و ترجمه کلمه glassware به فارسی glassware یعنی چه

glassware


شيشه الات ،بلور الات ،ظروف شيشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها