معنی و ترجمه کلمه glasswort به فارسی glasswort یعنی چه

glasswort


(گ.ش ).علف شوره ،رازيانه ابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها