معنی و ترجمه کلمه glauber's salt به فارسی glauber's salt یعنی چه

glauber's salt


( )glauber salt(مع ).سولفات سديم ،سولفات دوسود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها