معنی و ترجمه کلمه glauber salt به فارسی glauber salt یعنی چه

glauber salt


( )glaubers salt(مع ).سولفات سديم ،سولفات دوسود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها