معنی و ترجمه کلمه glaucoma به فارسی glaucoma یعنی چه

glaucoma


(طب )اب سبز،اب سياه ،کورى تدريجى
روانشناسى : اب سبز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها