معنی و ترجمه کلمه glaucomatous به فارسی glaucomatous یعنی چه

glaucomatous


دچاراب سبز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها