معنی و ترجمه کلمه glauconite به فارسی glauconite یعنی چه

glauconite


(مع ).سيليکات ابدار اهن و پتاسيم غير خالص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها