معنی و ترجمه کلمه glazed ware pipe به فارسی glazed ware pipe یعنی چه

glazed ware pipe


عمران : لوله لعابدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها