معنی و ترجمه کلمه glazier's putty به فارسی glazier's putty یعنی چه

glazier's putty


معمارى : بتونه شيشه برى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها