معنی و ترجمه کلمه glazing bar به فارسی glazing bar یعنی چه

glazing bar


الت پنجره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها