معنی و ترجمه کلمه glazing kiln به فارسی glazing kiln یعنی چه

glazing kiln


کوره رنگپزى ،کوره لعابى
معمارى : کوره لعاب پزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها