معنی و ترجمه کلمه glede به فارسی glede یعنی چه

glede


(ج.ش ).انواع پرندگان يا مرغان شکارى مخصوصا زغن يا چالاقان

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها