معنی و ترجمه کلمه gleeman به فارسی gleeman یعنی چه

gleeman


)minstrel(نقال ،حماسه خوان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها