معنی و ترجمه کلمه gleization به فارسی gleization یعنی چه

gleization


تشکيل خاک رس)gely( ،تبديل به خاک رس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها