معنی و ترجمه کلمه gliadin به فارسی gliadin یعنی چه

gliadin


چسب نشاسته ،قسمت چسبناک و لزج گلوتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها