معنی و ترجمه کلمه glibly به فارسی glibly یعنی چه

glibly


بروانى ،روان ،باسانى ،بسهولت ،ازروى چرب زبانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها