معنی و ترجمه کلمه glide bomb به فارسی glide bomb یعنی چه

glide bomb


بمب يا موشک لغزنده در هوا
علوم نظامى : بمب لغزنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها