معنی و ترجمه کلمه glide mode به فارسی glide mode یعنی چه

glide mode


روش پرواز ازاد
علوم نظامى : روش پرواز با مسير باد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها