معنی و ترجمه کلمه glide plane به فارسی glide plane یعنی چه

glide plane


عمران : سطح لغزش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها