معنی و ترجمه کلمه glide slope به فارسی glide slope یعنی چه

glide slope


علوم نظامى : زاويه فرود ازاد هواپيما يا موشک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها