معنی و ترجمه کلمه glidingly به فارسی glidingly یعنی چه

glidingly


باسرخوردن ،بروانى ،بنرمى ،باهستگى ،بتدريج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها