معنی و ترجمه کلمه glimmer به فارسی glimmer یعنی چه

glimmer


نور کم ،درک اندک ،خرده ،تکه ،کور کورى کردن ،سوسو زدن ،با روشنايى ضعيف تابيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها