معنی و ترجمه کلمه glister به فارسی glister یعنی چه

glister


)glisten(درخشيدن ،برق زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها