معنی و ترجمه کلمه global minimum به فارسی global minimum یعنی چه

global minimum


بازرگانى : حداقل مطلق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها